- ประวัติโรงเรียน

 

 

โรงเรียนเซนต์ปอลคอนแวนต์ เดิมชื่อ “วจนคาม”

       บริหารโดยคณะภคินีเซนต์ ปอล เดอ ชาร์ตร แห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นมูลนิธิส่งเสริมการศึกษาในประเทศไทย
เดิมตั้งอยู่ตรงข้ามที่ทำการเทศบาลตำบลศรีราชา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี เปิดทำการสอนวันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2494
มีอาคารเรียนเป็นเรือนไม้ 2 ชั้น 1 หลัง และอาคารชั้นเดียว 1

      เปิดสอนวิชาสามัญตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ ตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึง มัธยมศึกษาปีที่ 3 รับทั้งนักเรียนประจำและไปกลับ เนื่องจากมีนักเรียนเพิ่มขึ้น ในปีการศึกษา 2504 มูลนิธิส่งเสริมการศึกษาประเทศไทย เล็งเห็นถึงความสำคัญของการจัดการศึกษา จึงได้ซื้อที่ดินเพื่อสร้างโรงเรียนแห่งใหม่
สร้างเป็นอาคารเรียน 2 ชั้น 2 หลัง และตึก 4 ชั้น 1 หลัง สร้างเสร็จเมื่อวันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2506 เนื่องจากวันที่ 25 มกราคม เป็นวันฉลองนักบุญเปาโล
ซึ่งเป็นองค์อุปถัมภ์ของคณะภคินี จึงได้ขออนุญาตเปลี่ยนชื่อโรงเรียนจาก “วจนคาม” เป็น “เซนต์ปอลคอนแวนต์”
ซึ่งตั้งอยู่เลขที่ 11/2 หมู่ 3 ถนนสุขาภิบาล 6  ตำบลสุรศักดิ์  อำเภอศรีราชา  จังหวัดชลบุรี

 โทรศัพท์ 038-311068  โทรสาร 038-310935

 

ปัจจุบัน ท่านอธิการิณี เซอร์ ชองเทแรส โก่งศร

ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนเซนต์ปอลคอนแวนต์

 

Visitors: 67,676