10/9/2559งานวันเยาวชนแห่งชาติ

งานรับรางวัล วันเยาวชนแห่งชาติ จังหวัดชลบุรี
โดยมีผู้เข้ารับรางวัล
1.ชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนเซนต์ปอลคอนแวนต์ รับรางวัล องค์กรผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน

2.คุณครูลักษณา สายปรีชา รับรางวัล คนดีศรีแผ่นดิน

3.คุณครูสกุล เอกพจน์ รับรางวัล บุคคลผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชนดีเด่น

4.คุณครูโสภัคค์ เตี่ยไพบูลย์ รับรางวัล บุคคลผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชนดีเด่น

5.นางสาวดวงแก้ว เอี่ยมรัชนี รับรางวัล เยาวชนดีเด่น
Visitors: 67,676