9/9/2559โครงการประชาธิปไตยในโรงเรียน

โครงการประชาธิปไตยในโรงเรียน
เลือกตั้งสภานักเรียน
โดยมีท่านอธิการิณี เซอร์ ชองเทแรส โก่งศร ผู้อำนวยการโรงเรียน ร่วมลงคะแนน
และผลการเลือกตั้งสภานักเรียนอย่างเป็นเอกฉันท์
ได้แก่ เบอร์ 4 พรรคจตุรปรีชา ชนะคะแนนการเลือกตั้ง
Visitors: 67,676