20-26/9/2559พิธีปีศักดิ์สิทธิ์ครูคำสอนทั่วโลก

การร่วมพิธีปีศักดิ์สิทธิ์ครูคำสอนทั่วโลก
คุณครูวิมล ธุถาวร เข้าร่วมพิธีปีศักดิ์สิทธิ์ครูคำสอนทั่วโลก
ณ สาธารณรัฐอิตาลี
ระหว่างวันที่ 20-26 กันยายน 2559
Visitors: 67,676