25/2/60พิธีมอบวุฒิบัตรนักเรียนชั้นปฐมวัยปีที่3

พิธีมอบเกียรติบัตรนักเรียนเรียนดี
และกิจกรรมบัณฑิตน้อย การมอบวุฒิบัตรสำเร็จการศึกษา
นักเรียนชั้นปฐมวัยปีที่ 3 รุ่นที่ 32
Visitors: 67,676