7/3/2560รับรางวัลคัดเลือกเป็นตัวแทน การประกวดTO BE NUMBER ONE

7/3/2560
โรงเรียนเซนต์ปอลคอนแวนต์
ได้รับรางวัลคัดเลือกเป็นตัวแทน
การประกวดTO BE NUMBER ONE
ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ประจำปี 2560 ประเภท ชมรม TO BE NUMBER ONE
ในสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน(มัธยมศึกษา) ที่รักษามาตรฐานต้นแบบ
ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ซิตี้ พัทยา จ.ชลบุรี
Visitors: 67,676