8/3/2560พิธีมอบประกาศนียบัตรนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/2559

พิธีมอบประกาศนียบัตรจบการศึกษา
แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2559
โดย เซอร์อักแนส บุญรักษา ศรีตระกูล อธิการิณีเจ้าคณะแขวงประเทศไทย คณะภคินีเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร.
ณ โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ กรุงเทพฯ
Visitors: 67,676