24/3/2560โรงเรียนเซนต์ปอลคอนแวนต์มอบเงินสมทบทุน

โครงการห้องเรียนจริยธรรมชุมชน "SUMMER KIDS จิตอาสา"โรงเรียนเซนต์ปอลคอนแวนต์
มอบเงินสมทบทุน 12,000 บาท ให้กับ ศูนย์ส่งเสริมทักษะชีวิต บุคคลออทิสติก จังหวัดชลบุรี
ทำการมอบโดย เซอร์เทเรซา ทองล้วน แดงเดช ผู้แทนท่านอธิการ
--------------------------------------------------
โดยเงินส่วนหนึ่งมาจาก การแสดงดนตรีนอกสถานที่ต่างๆ ของกลุ่มดนตรี Ukulele Girl Group และ วงฟันน้ำนม
ที่เปิดให้ประชาชนทั่วไป ได้ร่วมบริจาคทำบุญ ในโครงการครั้งนี้..
Visitors: 67,676