นิทรรศการงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ

โรงเรียนเซนต์ปอลคอนแวนต์ร่วมงาน นิทรรศการงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร    ณ พระเมรุมาศ ท้องสนามหลวง

ภายในงาน มีการจัดแสดงนิทรรศการพระผู้ทรงเป็นนิรันดร์ นำเสนอพระราชประวัติ พระราชกรณียกิจ และโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ พระที่นั่งทรงธรรม และนิทรรศการพระเมรุมาศพิมานนฤมิต ซึ่งนำเสนอรายละเอียดและขั้นการจัดสร้างพระเมรุมาศโดยละเอียด