พิธีเสกสุสาน รำลึกถึงคณะเซอร์ บรรพชนผู้ล่วงลับ

วันเสาร์ที่ 4 พฤศจิกายน 2560 พิธีเสกสุสาน รำลึกถึงคณะเซอร์บรรพชนผู้ล่วงลับ โดยมีคุณพ่อธรรมรัตน์ เรือนงาม เป็นประธาน นำภาวนาโดย แมร์มีเรียม กิจเจริญ  และ แมร์อักแนส บุญรักษา ศรีตระกูล พร้อมด้วยคณะเซอร์ คณะครู นักเรียน และพนักงาน ร่วมภาวนาแด่ คณะเซอร์บรรพชนผู้ล่วงลับ