คนเก่งเซนต์ปอลฯ คว้ารางวัลจาก 19th ASIA PACIFIC DANCE COMPITITION 2017

เด็กหญิงวิลาสินี อนันสุทธิพจน์ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ตัวแทนเยาวชนไทยเข้าร่วมการแข่งขัน “บัลเล่ต์” 19th ASIA PACIFIC DANCE COMPITITION 2017 ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับที่ 1 และ รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2

โครงการ Horse Young Writer Awards 2017 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 การแข่งขัน The Fantastic LOGO through ASEAN