พิธีภาวนาขอพรโอกาสเปิดใช้หลังคาใหม่ อาคาร QUEEN OF PEACE

พิธีต้อนรับ แมร์อักแนส บุญรักษา ศรีตระกูล อธิการิณีเจ้าคณะแขวงประเทศไทย คณะภคินีเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร

และพิธีภาวนาขอพรโอกาสเปิดใช้หลังคาใหม่ อาคาร QUEEN OF PEACE แผนกปฐมวัย โรงเรียนเซนต์ปอลคอนแวนต์

  

ชมภาพงาน "วันวิชาการ เปิดโลกกว้างสู่การเรียนรู้ ยุค 4.0"
งานวันวิชาการ "เปิดโลกกว้างสู่การเรียนรู้ยุค 4.0" ในวันพฤหัสบดี ที่ 9 พฤศจิกายน 2560