รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 การแข่งขัน The Fantastic LOGO through ASEAN

การแข่งขัน The Fantastic LOGO through ASEAN ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ประเภททีม ทีมละ3คน เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชาครบรอบปีที่ 22 และงานเกษตรศรีราชาแฟร์ครั้งที่ 12 ประจำปี พ.ศ. 2560 วันพฤหัสบดีดีที่ 31สิงหาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชาผลปรากฏว่า

  • ปัญณธร คงสิทธิเศรษฐ์
  • ธัญวี สุภาพาส
  • นริศรา ป้องคำ

นักเรียนจากโรงเรียนเซนต์ปอลคอนแวนต์ ได้รับรองวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ขอแสดงความยินดีด้วยครับ

คนเก่งเซนต์ปอลฯ คว้ารางวัลจาก 19th ASIA PACIFIC DANCE COMPITITION 2017
Ambassador สมาคมอาเซียนแห่งประเทศไทย - เมียนมา ประจำปี 2560