วันแม่พระบังเกิด

พระสังฆราชซิลวีโอ สิริพงษ์ จรัสศรี และ เซอร์ซีริล เปลี่ยนบำรุง จิตตาธิการพลมารี  พร้อมด้วยคณะครูพลมารี  ร่วมสวดสายประคำและฉลองเปรสิเดียมในโอกาสฉลองแม่พระบังเกิด

  

 

 

การทดสอบทางการศึกษา โดย คณะกรรมการจาก สทศ.
พิธีบูชาขอบพระคุณโอกาสฉลองแม่พระบังเกิด