กิจกรรมแห่เทียนพรรษา

โรงเรียนเซนต์ปอลคอนแวนต์ ร่วมสืบสานประเพณี แห่เทียนพรรษา ซึ่งโรงเรียนของเราจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีเพื่อปลูกฝังความเป็นไทยที่งดงามควบคู่กับความดี ให้กับ นักเรียนในทุกๆระดับชั้น เส้นทางในปีนี้ เราได้เริ่มเดินขบวน จากตลาดวรกิจพลาซ่า ไปยัง วัดพิบูลย์สัณหธรรม ซึ่งอยู่ไม่ไกล บรรยากาศเป็นไปด้วยความสวยงาม เรียบร้อย และปลอดภัย ประชาชนสองข้างทางให้ความสนใจอย่างมากมาย

บรรยากาศวันฉลองนักบุญมารีอา กอเรตตี
พิธีมอบเกียรติบัตรและรางวัลนักเรียน