ความร่วมมือการจัดการเรียนการสอนภาษาจีน ร่วมกับ สถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยบูรพา

การลงนามในสัญญาความร่วมมือในการจัดการเรียนการสอนภาษาจีน ในระดับชั้นประถมศึกษาและระดับชั้นมัธยมศึกษา โดย สถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยบูรพา

St.Paul Reunion 2017
พิธีมอบทุนการศึกษานักเรียนในชุมชนตำบลศรีราชา