งานแถลงข่าวการจัดงาน “ถนนสายวัฒนธรรมและงานประเพณีไหว้พระจันทร์”

กลุ่มดนตรีอูคูเลเล่ โรงเรียนเซนต์ปอลคอนแวนต์   ได้รับเชิญเข้าร่วมแสดงดนตรี ในงานแถลงข่าวการจัดงาน  "ถนนสายวัฒนธรรมและงานประเพณีไหว้พระจันทร์"  โดย กระทรวงวัฒนธรรมร่วมกับตลาดชุมชนจีนโบราณชากแง้ว   โดยมี นายภวัต เลิศมุกดา  รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี  ได้ให้เกียรติเป็นประธานในงาน.

  

เด็กหญิงณิชา พงษ์นุกูล ได้รับรางวัล “ ชนะเลิศอันดับ 1 ” การแข่งขัน GOLF
สภานักเรียนใหม่ ประจำปี 2560 ซึ่งมาจาก พรรคที่ 4 "พรรคพัฒนาเซนต์ปอล"