พิธีบูชาขอบพระคุณโอกาสฉลองแม่พระบังเกิด

พิธีบูชาขอบพระคุณโอกาสฉลองแม่พระบังเกิด โดย พระสังฆราชกิตติคุณ ลอเรนซ์ เทียนชัย สมานจิต เป็นประธานในพิธี และ คุณพ่อพงษ์ศักดิ์ แซ่เตียว

วันศุกร์ที่ 8 กันยายน 17 ฉลองแม่พระบังเกิด

บทอ่าน มคา 5:1-4ก หรือ รม 8:28-30 / มธ 1:1-16,18-23 หรือ 1:18-23

เป็นที่รับรู้กันแล้วว่าการฉลองแม่พระที่สำคัญๆนั้น มีต้นกำเนิดมาจากทางพระศาสนจักรตะวันออก หรือพระศาสนจักรที่พูดภาษากรีก เช่นเดียวกันสำหรับการฉลอง “แม่พระบังเกิด” เป็นพระสันตะปาปาแซร์จิอุสที่ 1 ซึ่งเป็นพระสันตะปาปา ที่มีเชื้อสายทางพระศาสนจักรตะวันออก ได้เป็นผู้ที่นำเข้ามาสู่พระศาสนจักรลาติน หรือพระศาสนจักรตะวันตก หรือพระศาสนจักรโรมัน ในปลายศตวรรษที่เจ็ด

เดิมทีเดียวการฉลองในวันนี้เป็นวันฉลอง “คล้ายวันเสกวิหารนักบุญอันนาที่กรุงเยรูซาเลม” ที่จริงตามคำบอกเล่าที่เราได้สืบทอดต่อกันมาบอกว่า สถานที่นี้เป็นสถานที่พำนักอาศัยของนักบุญยออากิมและนักบุญอันนา ซึ่งมีเชื้อสายจากกษัตริย์ดาวิด ท่านทั้งสองเป็นบิดามารดาของพระนางมารีย์ นักบุญออกัสติน ได้ชี้ให้เห็นถึงความสัมพันธ์ ระหว่างการบังเกิดของพระแม่ และการไถ่กู้ของพระเยซูเจ้า ท่านได้กล่าวว่า “ทั่วโลกยินดี และได้ฉายแสงสุกใส เมื่อพระแม่ได้บังเกิดมา” พระแม่เปรียบเหมือนดอกไม้ในทุ่งนา ซึ่งจะมีดอกซ่อนกลิ่นของหุบเขาบานสะพรั่ง อาศัยการบังเกิดของพระแม่ ธรรมชาติของมนุษย์ ที่รับผลจากบาปกำเนิด ของบิดามารดาเดิมของมนุษยชาติเปลี่ยนแปลงไป

วันที่ 8 กันยายนเป็นวันเกิดของแม่พระ หัวใจของแม่พระเต็มไปด้วย พระหรรษทานของพระเป็นเจ้า โปรดประทานวันแห่งความชื่นชมยินดีให้แก่ลูก ข้าแต่พระแม่มารีอา กุมารีองค์น้อยของนักบุญยออากิมและอันนา พระแม่ยินดีตอบรับกระแสเรียก ผ่านทางอัครเทวดากาเบรียล วันทามารีอามารดาของพระเยซูเจ้า และมารดาของมนุษยชาติ โปรดประทานความเมตตา แก่ลูกทั้งหลาย ข้าแต่พระแม่มารีอา กุมารีองค์น้อย บุตรีของนักบุญยออากิมและอันนา พระแม่ยินดีตอบรับกระแสเรียก ผ่านทางอัครเทวดากาเบรียล วันทามารีอา มารดาของพระเยซูเจ้า และมารดาของมนุษยชาติ โปรดทรงพระเมตตาแก่ลูกทั้งหลาย โปรดนำวิญญาของลูกให้พ้นจากบาป โอ้พรหมจารีแห่งพรหมจารีทั้งหลายโปรดภาวนา เพื่อลูกคนบาปด้วยเทอญ