หนูน้อยปฐมวัยร่วมสืบสานประเพณีลอยกระทง

หนูน้อยปฐมวัย ร่วมสืบสานประเพณีไทย "ลอยกระทง"

วันศุกร์ที่ 3 พ.ย. 2560 เวลา 10.00 น. - 12.00 น. ณ อาคาร Queen of Peace (อาคารเรียนปฐมวัย)  แต่งกายชุดไทย

ติดตามกิจกรรมต่างๆของแผนกปฐมวัย ได้ทางเพจ แผนกปฐมวัย โรงเรียนเซนต์ปอลคอนแวนต์

พิธีเสกสุสาน รำลึกถึงคณะเซอร์ บรรพชนผู้ล่วงลับ
SPC Games 2017