บรรยากาศงานวันแม่แห่งชาติที่น่าประทับใจ 2560

ขอเชิญคุณแม่ชาวเซนต์ปอลทุกท่านร่วมงานวันรำลึกพระคุณแม่ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 10-11 สิงหาคม 2560 ที่จะถึงนี้ ภายในงานพบกับการแสดงศักยภาพนักเรียน ชุดการแสดงแสนน่ารักของตัวแทนนักเรียนชั้นปฐมวัย 6 ชุดการแสดง พิธีมอบโล่รางวัลแม่ดีเด่น และอื่นๆ

วันเวลาและสถานที่

- แผนกปฐมวัย วันพฤหัสบดีที่ 10/08/2560 เวลา 7.50 น. - 10.00 น. ณ ลานเอนกประสงค์ อาคาร Queen of Peace (ตึกเรียนอนุบาล)
- ระดับชั้นประถมศึกษา และมัธยมศึกษา วันศุกร์ที่ 11/08/2560 เวลา 7.50 น. เป็นต้นไป ณ สนามกีฬาพอลลิเนียน 

คำขวัญวันแม่แห่งชาติปี 2560

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระราชทานคำขวัญ วันแม่แห่งชาติประจำปีพ.ศ. 2560 ว่าดังนี้

" สอนให้ ลูกเรียนรู้ สู้ปัญหา
พัฒนา ด้วยตน จนเติบใหญ่
เพราะคนแกร่ง จะก้าว ได้ยาวไกล
เพื่อมาเป็น กำลังไทย ให้แข็งแรง "

คนเก่งเซนต์ปอลฯ จากงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ภาคตะวันออก ครั้งที่ 34
สมัครเรียนในเดือนสิงหาคม รับข้อเสนอสุดพิเศษ