St.Paul Reunion 2017

ขอเชิญศิษย์คาทอลิกโรงเรียนเซนต์ปอลคอนแวนต์ ที่กำลังศึกษาในมหาวิทยาลัยทุกแห่ง พบปะ แบ่งปันประสบการณ์ในงาน
“St. Paul Reunion”

วันอาทิตย์ที่ 22-วันจันทร์ที่ 23 ตุลาคม 2560 พบกัน ณ โรงเรียนเซนต์ปอลคอนแวนต์ เวลา 10:00 น. และ พัก ณ สนามกอล์ฟบางพระ

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่
โทร. 081-984-6070
หรือ srcyril@sp.ac.th

SPC Games 2017
ความร่วมมือการจัดการเรียนการสอนภาษาจีน ร่วมกับ สถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยบูรพา