วันยุติความรุนแรงต่อสตรีสากล ..หยุดการทำร้ายผู้หญิง

โรงเรียนเซนต์ปอลคอนแวนต์ ร่วมรณรงค์ปลูกจิตสำนึก และ ประชาสัมพันธ์ เนื่องใน "วันยุติความรุนแรงต่อสตรีสากล" (International Day for the Elimination of Violence against Women)
วันที่ 25 พฤศจิกายนของทุกปี เป็นวันยุติความรุนแรงต่อสตรีสากล ตระหนักถึงปัญหาความรุนแรง การแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ด้วยริบบิ้นสีขาวและการสร้างโลกสีส้ม

        ความรุนแรงในผู้หญิงและเด็ก ถือเป็นปัญหาเรื้อรังที่หยั่งรากลึกในทุกสังคม ไม่ว่าจะด้วยค่านิยม กฎหมาย หรือแม้กระทั่งศาสนา ในทุก ๆ ปี เราจึงเห็นกลุ่มคนออกมาเคลื่อนไหวรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อสตรี และมีแคมเปญต่าง ๆ ออกมาเพื่อเป็นการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ต่อต้านความรุนแรง โดยเรียกวันดังกล่าวว่า "วันยุติความรุนแรงต่อสตรีสากล" (International Day for the Elimination of Violence against Women) ที่องค์การสหประชาชาติรับรองให้วันดังกล่าวเป็นวันที่ 25 พฤศจิกายนของทุกปี

 

 

    

"ผู้แทนกองเนตรนารีประเทศไทย"เข้าร่วมงานชุมนุมลูกเสืออาเซียนครั้งที่ 6 ณ ประเทศฟิลิปปินส์
นิทรรศการงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ