สภานักเรียนใหม่ ประจำปี 2560 ซึ่งมาจาก พรรคที่ 4 “พรรคพัฒนาเซนต์ปอล”

สภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2560 ซึ่งมาจาก พรรคที่ 4 "พรรคพัฒนาเซนต์ปอล"

   

งานแถลงข่าวการจัดงาน "ถนนสายวัฒนธรรมและงานประเพณีไหว้พระจันทร์"
การเลือกตั้งสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2560 โรงเรียนเซนต์ปอลคอนแวนต์