กิจกรรม “วันเด็กแห่งชาติ” ระดับชั้นปฐมวัย

กิจกรรม "กีฬาวันเด็กแห่งชาติ" ระดับชั้นปฐมวัย   "รู้คิด รู้เท่าทัน สร้างสรรค์เทคโนโลยี" คำขวัญวันเด็กประจำปี 2561  ภายในงานมีความสนุกสนานจากเกมต่างๆ ระหว่างนักเรียนและผู้ปกครอง และรับมอบเหรียญรางวัล ของรางวัลมากมาย ณ อาคาร QUEEN OF PEACE

 

 

พิธีรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ พิธีกตัญญุตาบูชาครู "ศิษย์ดี ก็ด้วยครูดี มีศรัทธา" และ พิธีอำลาสถาบันนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 รุ่นที่ 35..."LUCIANA"..
"มุทิตาร้อยดวงใจ สานสายใยครูเซนต์ปอล" วันครูประจำปี 2561 และ ร่วมแสดงความยินดี กับครูที่เกษียณอายุ