กิจกรรม “วันเด็กแห่งชาติ” ระดับชั้นปฐมวัย

กิจกรรม "กีฬาวันเด็กแห่งชาติ" ระดับชั้นปฐมวัย   "รู้คิด รู้เท่าทัน สร้างสรรค์เทคโนโลยี" คำขวัญวันเด็กประจำปี 2561  ภายในงานมีความสนุกสนานจากเกมต่างๆ ระหว่างนักเรียนและผู้ปกครอง และรับมอบเหรียญรางวัล ของรางวัลมากมาย ณ อาคาร QUEEN OF PEACE