“มุทิตาร้อยดวงใจ สานสายใยครูเซนต์ปอล” วันครูประจำปี 2561 และ ร่วมแสดงความยินดี กับครูที่เกษียณอายุ

"มุทิตาร้อยดวงใจ สานสายใยครูเซนต์ปอล" วันครูประจำปี 2561 และ ร่วมแสดงความยินดี กับครูที่เกษียณอายุ ได้แก่ คุณครูสกุล  เอกพจน์ และ คุณครูชูศรี  สกาวจิต  โดยได้รับเกียรติ จาก คุณพ่อธรรมรัตน์ เรือนงาม และ คุณพ่อพงษ์ศักดิ์ แซ่เตียว ร่วมเป็นเกียรติในงาน ภายในงานมีการจัดเลี้ยงอาหารครูและพนักงาน การจับของรางวัล และการแสดงจากคณะครู-พนักงาน

 

 

กิจกรรม "วันเด็กแห่งชาติ" ระดับชั้นปฐมวัย
วันนี้ 5 มกราคม !! พบกับกิจกรรม"วันเด็กแห่งชาติ2561"โรงเรียนเซนต์ปอลคอนแวนต์