Back to School 2018

ประกาศเปิดภาคเรียน

โรงเรียนเซนต์ปอลคอนแวนต์เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ในวันอังคารที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ.2561

การรายงานตัว

ให้นักเรียนรายงานตัวในสถานที่ที่จัดไว้ให้ดังต่อไปนี้

ชั้นเตรียมปฐมวัย และปฐมวัย

เข้าแถวบริเวณโถงอาคาร Queen of Peace

ชั้นประถมศึกษา

เข้าแถวบริเวณ ใต้อาคาร Bethany

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3

เข้าแถวบริเวณหน้าอาคาร Wisdom และหน้า Oasis

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6

เข้าแถวบริเวณหน้าอาคาร St.Paul บริเวณสนามหญ้าเทียม

นักเรียนหลักสูตร Special English Program (SEP) ทุกระดับชั้น 

เข้าแถวบริเวณใต้อาคาร Wisdom

ชุดนักเรียนและอุปกรณ์การเรียน

สามารถซื้อได้ที่ร้านสหการ (St.Paul Stationary) บริเวณโถงอาคาร Bethany ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป เวลา 8.00 น. ถึง 16.00 น. วันจันทร์ – เสาร์

มีอะไรใหม่ในรั้ว St.Paul 

ในปีการศึกษา 2561 นี้ทางโรงเรียนเซนต์ปอลคอนแวนต์มีการเปลี่ยนแปลงในหลายๆด้าน ทั้งการเรียนการสอน และอาคารสถานที่ อาทิเช่น

เปิดหลักสูตรใหม่

หลักสูตรใหม่ SEP, สายการเรียนศิลป์-ญี่ปุ่น, วิทยาการคำนวณ, STEM

ห้องรับรองผู้มาติดต่อ

โรงเรียนเซนต์ปอลคอนแวนต์มีการต่อเติมห้องรับรองผู้มาติดต่อห้องประชาสัมพันธ์ ห้องทะเบียน และห้องการเงิน เป็นโถงปรับอากาศเพื่อความสะดวกสบายสำหรับทุกท่าน ขอเชิญมาใช้บริการได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

อาคารจอดรถครูและเจ้าหน้าที่

สวนหลังอาคารนักบุญเปโตร (St.Peter – อาคารเรียนคอมพิวเตอร์และหอประชุม) ซึ่งเป็นพื้นที่ศูนย์การเรียนรู้โดมพระยาหเวห์ในอดีต ได้มีการปรับเปลี่ยนเป็นลานจอดรถสำหรับบุคลากรในโรงเรียนรองรับรถยนต์มากกว่า 30 คัน เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ปกครองและผู้ที่มาติดต่อให้สามารถจอดรถบริเวณหน้าเสาธง ได้มากขึ้น

สนามเด็กเล่นบริเวณหน้าอาคาร Queen of Peace (อาคารเรียนปฐมวัย)

แผนกปฐมวัยก็ไม่น้อยหน้า ในปีการศึกษา 2561 นี้มีการปรับปรุงสวนบริเวณหน้าอาคาร Queen of Peace ครั้งใหญ่ พร้อมลานกิจกรรมและเครื่องเล่นใหม่ๆ เตรียมพร้อมรอน้องๆมาสนุกสุดเหวี่ยง ที่แผนกปฐมวัยโรงเรียนเซนต์ปอลคอนแวนต์ เร็วๆนี้

ดาวน์โหลดใบชำระค่าเล่าเรียนได้แล้ววันนี้
บรรยากาศกิจกรรมฟื้นฟูจิตใจบุคลากรครูคาทอลิก