บรรยากาศกิจกรรมฟื้นฟูจิตใจบุคลากรครูคาทอลิก

เมื่อวันที่ 7-10 มีนาคม 2561 ที่ผ่านมา คณะครูคาทอลิกโรงเรียนเซนต์ปอลคอนแวนต์นำโดย เซอร์เทเรซา แดงเดช และ เซอร์ซีริล เปลี่ยนบำรุง ได้เดินทางไปเข้าเงียบฟื้นฟูจิตใจ ณ บ้านสแตลามาริส  อำเภอแกลง จังหวัดระยอง (Stella Maris Center for Catholic Retreat, Klaeng district, Rayong) มีรายละเอียดดังนี้

แสวงบุญ ณ วัดเซนต์นิโคลัส พัทยา

คณะฯเข้าร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณโดยคุณพ่ออดิศักดิ์ พรงาม เจ้าอาวาสวัดเซนต์นิโคลัส พัทยา

คุณพ่ออดิศักดิ์ พรงาม
ภาพอาหารค่ำมื้อสุดท้าย (ไม่ทราบชื่อศิลปิน)
คุณพ่อคุณพ่ออดิศักดิ์ พรงาม คณะเซอร์และครูคาทอลิก

การปฏิบัติหน้าที่พลมารีย์ ณ มูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา

คณะฯ เยี่ยมมูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา (บ้านเด็กกำพร้าพัทยา) พร้อมมอบสิ่งของและทุนสนับสนุนการดูแลเด็กๆ โดยมีซิสเตอร์สุพัตรา นนทสุวรรณ์ อธิการิณี และผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายบุคคล เป็นผู้รับมอบสิ่งของ ชมภาพเพิ่มเติมได้จาก http://www.thepattayaorphanage.org/or/?p=117882

การเข้าเงียบฟื้นฟูจิตใจ ณ บ้านสแตลา มาริส

ในครั้งนี้ทางคณะฯ ได้รับความกรุณาจากคุณพ่อวุฒิชัย บุญบรรลุ (คุณพ่อโจอี้) มาเป็นวิทยากรอบรมในหัวห้อ 24 ชั่วโมงเพื่อพระคริสตเจ้า คุณพ่อได้กรุณาเทศน์สอน เฝ้าศีลมหาสนิท เดินรูป 14 ภาพ และถวายมิสซาบูชาขอบพระคุณ และภาวนาเทเซ่โดยเซอร์ซีริล เปลี่ยนบำรุง

คุณพ่อวุฒิชัย บุญบรรลุ (คุณพ่อโจอี้) วิทยากรรับเชิญ
คุณพ่อวุฒิชัย เดินรูป 14 ภาพ
ศีลมหาสนิท
คุณพ่อวุฒิชัยเก็บศีลมหาสนิท
คุณพ่อวุฒิชัย คณะเซอร์และคณะครูคาทอลิกถ่ายภาพร่วมกันหน้าแม่พระดาราสมุทร

แสวงบุญและร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณปิดการเข้าเงียบ ณ วัดอัสสัมชัญ พัทยา

คุณพ่ออังคาร เจริญสัตย์สิริ (ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดอัสสัมชัญ พัทยา) เป็นผู้ถวายมิสซาบูชาขอบพระคุณ ณ วัดอัสสัมชัญ พัทยา

คุณพ่ออังคาร เจริญสัตย์สิริ (ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดอัสสัมชัญ พัทยา)
Back to School 2018
กิจกรรมทัศนศึกษา ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ นร. ชั้นม. 6