ประกาศรับสมัครครูศิลปะ

ประกาศรับสมัครครูสอนวิชาศิลปะ

สนใจสามารถยื่นใบสมัครด้วยตนเองหรือติดต่อแผนกบุคลากร โรงเรียนเซนต์ปอลคอนแวนต์ได้ที่ hr@sp.ac.th หรือ info@sp.ac.th

ประกาศรับสมัครครูสอนภาษาญี่ปุ่น
งดเรียนเสริมวันที่ 26 พ.ค. 2561