งดเรียนเสริมวันที่ 26 พ.ค. 2561

วันเสาร์ที่ 26 พฤษภาคม 2561 ทางโรงเรียนเซนต์ปอลคอนแวนต์ งดการเรียนการสอนเสริมพิเศษ เนื่องจากมีการสัมมนาบุคลากร

ประกาศรับสมัครครูศิลปะ
ดาวน์โหลดใบชำระค่าเล่าเรียนได้แล้ววันนี้