อาคารสถานที่

อาคารสถานที่ต่างๆในโรงเรียนเซนต์ปอลคอนแวนต์

Go back
Queen of Peace
อาคารเรียนปฐมวัย มีห้องเล่นหลากหลายรูปแบบ ที่ช่วยส่งเสริมพัฒนาการและศักยภาพของเด็กๆ ห้องอาหารปฐมวัย สระว่ายน้ำ ห้องสมุด ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ห้องบัลเล่ต์ และห้องดนตรี
WATCHARAWAT WATJANAKAM SAINT PAUL
ห้องประชาสัมพันธ์ ห้องธุรการ-การเงิน ห้องทะเบียน ห้องปฏิบัติการวิทย์-คณิต และภาษา ห้องประชุม อาคารเรียนชั้นประถมศึกษาตอนปลาย และมัธยมปลาย
WISDOM
อาคารเรียนประถมศึกษาตอนปลาย และมัธยมศึกษาตอนต้น ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ภาษา โรงอาหาร และ St.Paul Mart
QUEEN OF ANGELS
ศูนย์พัฒนาศักยภาพ Yes! Genius
ลานเอนกประสงค์ และ พื้นที่จัดกิจกรรม
BETHANY PAVILION
ศาลาเอนกประสงค์ พื้นที่จัดกิจกรรม ร้าน Bakery&Coffee St.Paul Cafe และ St.Paul Stationary
previous arrow
next arrow
ArrowArrow
Queen of Peace
Watcharawat
Wisdom
Queen of Angels
Bethany Pavilion
Slider
Image not available
Queen of Peace

อาคารเรียนระดับชั้นปฐมวัย ทิศหรดี มีศาลากิจกรรม

Image not available
Queen of Peace - SE

ทิศอาคเนย์ติดลานจอดรถหลังอาคาร ทางเข้าที่จอดรถใต้อาคาร และทางเข้าสระว่ายน้ำ

Image not available
Queen of Peace - NW

ด้านทิศพายัพ ติดถนนเชื่อมไปยังอาคาร Pualinian Stadium

Image not available
Queen of Peace - Indise

บรรยากาศภายในอาคาร Queen of Peace มีการออกแบบที่โปร่ง อากาศถ่ายเทสะดวก

Image not available
Kiddie World

หน้าห้อง Jungle Gym และสระบอล

Image not available
Kiddie World - Inside

บรรยากาศภายในห้อง Kiddie World ที่ถูกออกแบบมาอย่างแข็งแรง ปลอดภัย มีการทำความสะอาด / ฆ่าเชื้อโรคอย่างสม่ำเสมอ ทุกภาคเรียน

Image not available
สนามเด็กเล่นในร่ม
Image not available
Nursery Playground

สนามเด็กเล่นสำหรับน้องๆ ระดับเตรียมปฐมวัย

Image not available
ห้องรักการอ่าน

บรรยากาศภายในห้องรักการอ่าน ที่มีหนังสือนิทาน และมุมอ่านหนังสือต่างๆ

previous arrow
next arrow
Slider
 
 
 

ห้องเรียนห้องปฏิบัติการต่างๆ

ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์

ห้องปฏิบัติการคณิตศาสตร์

ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์

ห้อง E-Learning

ห้องสมุด

ศูนย์พัฒนาศักยภาพ Yes!Genius

ห้องเรียนทุกห้องติดตั้งเครื่องปรับอากาศ

ห้องอภิบาลและแพร่ธรรม

ห้องปฐมพยาบาล

ห้องSPS Stationery

พอลลิเนียนสเตเดียม

อาคารและห้องเรียนแผนกปฐมวัย

ห้องน้ำสำหรับ หญิง/ชาย/ผู้สูงอายุและผู้พิการ