เด็กหญิงปุณฑริกาญจ์ ธรรมธิ รับรางวัลการแข่งขันภาษาอังกฤษโอลิมปิก

🎊ขอแสดงความยินดี กับ
เด็กหญิงปุณฑริกาญจ์ ธรรมธิ
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
🎖รับรางวัลการแข่งขันภาษาอังกฤษโอลิมปิก
🇬🇧KGL Contest English Olympiad 2024🇬🇧
********************************
รางวัล
🎖เหรียญรางวัล และ เกียรติบัตร
🇹🇭การแข่งขันในรอบ ระดับประเทศ
โครงการ “Coding for better life สร้างรากฐานอนาคตประเทศไทย” สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (DEPA)