เกร็ดความรู้เรื่องปีนักษัตรของจีน

ปีนักษัตร หรือ นักขัต เป็นปีตามปฏิทินสุริยคติไทยและชาติอื่นในเอเชียตะวันออก เช่น จีน เวียดนาม และญี่ปุ่น แบ่งเป็นรอบปี รอบละสิบสองปี แต่ละปีกำหนดสัตว์เรียกเป็นชื่อเรียงกันไป

ครูจะสร้างแรงจูงใจและความสำเร็จ ให้เกิดขึ้นแก่เด็กได้อย่างไร?

ระดับสติปัญญาและความฉลาดของมนุษย์มีความสำคัญน้อยกว่าความมานะพยายามและความรู้สึกท้าทายที่จะแก้ปัญหา ดังนั้นจึงไม่น่าแปลกใจ ที่เรามักพบว่าเด็กที่มีไอคิวสูงและมีผลการเรียนดีในระดับประถมจำนวนไม่น้อย เมื่อขึ้นไปเรียนในระดับมัธยมแล้วมีผลการเรียนที่ตกต่ำลง ทั้งนี้เนื่องมาจากการที่ครูขาดความรู้ความเข้าใจในการสร้างกระบวนการจูงใจให้เด็กสามารถพัฒนาการเรียนรู้ของตนเองหรือสามารถทำได้อย่างต่อเนื่อง

Accent VS Pronunciation

สำหรับคนไทยที่เรียนภาษาอังกฤษเพื่อเน้นใช้ในการพูดสื่อสารกับคนต่างชาติแล้ว คงรู้จัก Accent และ Pronunciation กันมาบ้าง ทั้งสองอย่างนี้มีความสำคัญต่อการที่คนต่างชาตินั้นจะเข้าใจหรือไม่เข้าใจสิ่งที่เรากำลังพูดกับเขา ว่าแต่อะไรสำคัญกว่ากันล่ะ ระหว่าง “Accent” กับ “Pronunciation”

การเรียนภาษาอังกฤษไม่ง่าย แต่คุ้มค่า

เราสามารถพัฒนาความสามารถทางภาษาอังกฤษได้  เพียงแค่ต้องมีกลวิธีที่ถูกต้องเท่านั้น  ลองมาดูวิธีที่ช่วยสนับสนุนการเรียนภาษาอังกฤษได้เร็วขึ้น เป็นการเริ่มต้นที่ดี และเชื่อว่า ทุกคนสามารถทำได้อย่างแน่นอน