ติดตามผ่านช่องทางต่างๆ

ข้อมูลติดต่อโรงเรียน

โรงเรียนเซนต์ปอลคอนแวนต์
SAINT PAUL CONVENT SCHOOL
เลขที่ 11/2 หมู่ 3 ถ.สุขาภิบาล 6 ต.สุรศักดิ์ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 
รหัสไปรษณีย์ 20110
โทรศัพท์. 038-311068, 038-322268
โทรสาร. 038-310935
E-mail : info@sp.ac.th
Website : WWW.SP.AC.TH
Facebook : โรงเรียนเซนต์ปอลคอนแวนต์ ศรีราชา
Line : @SP.AC.TH

แนะนำโรงเรียน

แผนกปฐมวัยของเรา..ลูกคนเล็กในบ้านเซนต์ปอล

 

ประมวลภาพกิจกรรมล่าสุด

20 กุมภาพันธ์ 2567พิธีบูชาขอบพระคุณ โอกาสปิดปีการศึกษา 2566

งานส่งเสริมด้านความเชื่อ ฝ่ายอภิบาลและแพร่ธรรม
โรงเรียนเซนต์ปอลคอนแวนต์
จัดพิธีบูชาขอบพระคุณ โอกาสปิดปีการศึกษา 2566

ข่าวล่าสุดในแวดวงเซนต์ปอลฯ

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่ได้ศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่ได้ศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย