รางวัล รองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับทอง ประเภทการพัฒนานวัตกรรม/สิ่งประดิษฐ์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1-ม.3) ระดับประเทศ

คุณครูจันทรัสน์ กาลกรณ์สุรปราณี เกียรติบัตรคุณครูที่ปรึกษา และ สนับสนุนนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันจนได้รับรางวัล รางวัล รองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับทอง ประเภทการพัฒนานวัตกรรม/สิ่งประดิษฐ์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1-ม.3) ระดับประเทศ ด.ญ.วิชญาพร สัตตะวิระ ด.ญ.กรวรรณ ฉันทวัตวงศ์ ด.ญ.พัณณ์วรา พันธ์พัฒนโชติ ภายใต้โครงการขับเคลื่อนการสร้างองค์ความรู้ทางทะเลและมหาสมุทร และผลประโยชน์ทางทะเล ไปสู่การเรียนการสอนในสถานศึกษา ในพื้นที่นำร่องของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ 2566 ****************************************************

โล่เกียรติคุณรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับทอง ประเภทการพัฒนานวัตกรรม/สิ่งประดิษฐ์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1-ม.3) ระดับประเทศ

โล่เกียรติคุณรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับทอง
ประเภทการพัฒนานวัตกรรม/สิ่งประดิษฐ์
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1-ม.3) ระดับประเทศ

ด.ญ.วชิรญาณ์ ขันทอง นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่ได้เป็นตัวแทนประเทศไทย เข้าร่วมกิจกรรม และ การประกวด ” Kids Stars International 2023 “

ขอแสดงความยินดี กับ
ด.ญ.วชิรญาณ์ ขันทอง นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ที่ได้เป็นตัวแทนประเทศไทย เข้าร่วมกิจกรรม และ การประกวด
” Kids Stars International 2023 ”
🌟🎖ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับที่ 2 และ รางวัล Best Talent🎖🌟