คาถา 5 ย ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

  โรคพิษสุนัขบ้าหรือที่คนไทยมั้กเรียกติดปากว่าโรคกลัวน้ำ โรคนี้จัดเป็นโรคติดต่อร้ายแรงชนิดหนึ่ง เกิดจากเชื้อไวรัสชื่อ เรบีส์ ไวรัส (Rabies) ทำให้เกิดโรคได้ในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมทุกชนิด เช่น คน สุนัข แมว ลิง ชะนี กระรอก ค้างคาว ฯลฯ ถ้าติดเชื้อโรคนี้แล้ว  จะทำให้มีอาการทางประสาท โดยเฉพาะระบบประสาทส่วนกลาง และถ้าเป็นแล้วเสียชีวิตทุกราย ที่น่ากลัว คือปัจจุบันไม่มียาที่จะรักษาได้  น่ากลัวมั้ยค่ะ

ลูกเห็บเกิดขึ้นได้อย่างไร ?

เมื่อภาคเรียนที่ผ่านมาข้าพเจ้าได้ทำการสอนในเรื่องของชั้นบรรยากาศ มีหัวข้อหนึ่งที่เกี่ยวกับลูกเห็บ  นักเรียนถามว่าลูกเห็บคืออะไร?

“น้ำมันพืช” หรือ “น้ำมันหมู” ปลอดภัยกว่ากัน

จากการเรียนการสอนในวิชาเคมี เรื่องไขมันและน้ำมัน กับคำถามที่ว่า น้ำมันพืช กับน้ำมันสัตว์น้ำมันชนิดไหนดีว่ากัน  คำถามจากนักเรียนนับเป็นจุดเริมต้นแห่งการเรียนรู้และนำไปสู่การสร้างองค์ความรู้และเกิดเป็นองค์ความรู้ฝังแน่น