เกี่ยวกับเรา

 

“ซื่อตรง เรียบง่าย การงาน รักเมตตา รู้คุณ”

โรงเรียนเซนต์ปอลคอนแวนต์ เป็นโรงเรียนเอกชนในความดูแลของ คณะภคินีเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร แขวงประเทศไทย เปิดสอนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน

รับนักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นก่อนปฐมวัย(เตรียมอนุบาล) จนถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6


*จำนวนบุคคลในโรงเรียน*

จำนวนนักเรียนรวมทั้งหมด 1,383 คน

จำนวนครูและบุคลากรทางการศึกษารวมทั้งหมด 142 คน


*จำนวนอาคารต่างๆ*      จำนวน 8 อาคาร

1.อาคาร St.Paul

2.อาคาร วัชรวัฒน์ วจนคามเซนต์ปอล

3.อาคาร St.Joseph

4.อาคาร Our Lady of Chartre

5.อาคาร St.Peter

6.อาคาร Queen of Peace

7.อาคาร Queen of Angles

8.อาคาร Wisdom


*จำนวนห้องเรียนและห้องปฏิบัติการต่างๆ*

ห้องเรียนระดับปฐมวัย 10 ห้อง

ห้องเรียนระดับประถมศึกษา 24 ห้อง

ห้องเรียนระดับมัธยมศึกษา 24 ห้อง

ห้องปฏิบัติการเรียนรู้ต่างๆ 17 ห้อง

ห้องพยาบาล 3 ห้อง

ห้องน้ำ


 

สนใจสมัครเรียนหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติม?

คลิกที่นี่เพื่อดูรายละเอียดติดต่อ