เกี่ยวกับเรา

“ซื่อตรง เรียบง่าย การงาน รักเมตตา รู้คุณ”

โรงเรียนเซนต์ปอลคอนแวนต์ เป็นโรงเรียนเอกชนในความดูแลของคณะภคินีเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร แขวงประเทศไทย เปิดสอนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช ๒๕๕๑ รับนักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นก่อนปฐมวัย (เตรียมอนุบาล) จนถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6

สนใจสมัครเรียนหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติม?

คลิกที่นี่เพื่อดูรายละเอียดติดต่อ