ติดต่อเรา

ติดต่อเราได้ที่

ติดต่อเราได้ที่

โรงเรียนเซนต์ปอลคอนแวนต์
SAINT PAUL CONVENT SCHOOL
เลขที่ 11/2 หมู่ 3 ถ.สุขาภิบาล 6 ต.สุรศักดิ์ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 
รหัสไปรษณีย์ 20110
โทรศัพท์. 038-311068, 038-322268
โทรสาร. 038-310935
E-mail : info@sp.ac.th
Website : WWW.SP.AC.TH
Facebook : โรงเรียนเซนต์ปอลคอนแวนต์ ศรีราชา
Line : @SP.AC.TH