ติดต่อเรา

ติดต่อเราได้ที่

โรงเรียนเซนต์ปอลคอนแวนต์
เลขที่ 11/2 หมู่ 3 ถ.สุขาภิบาล 6 ต.สุรศักดิ์ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 
รหัสไปรษณีย์ 20110
โทรศัพท์. 038-311068, 038-322268 
โทรสาร. 038-310935
School : info@sp.ac.th
Webmaster : webmaster@sp.ac.th