ประวัติโรงเรียนเซนต์ปอลฯ

โรงเรียนเซนต์ปอลคอนแวนต์ เดิมชื่อ "วจนคาม"

โรงเรียนเซนต์ปอลคอนแวนต์ บริหารโดยคณะภคินีเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร แห่งประเทศไทย ซึ่งเป็น มูลนิธิเพื่อส่งเสริมการศึกษาในประเทศไทย เดิมชื่อ "วจนคาม" ตั้งอยู่ตรงข้ามเทศบาลเมืองศรีราชา หรือ ทม.ศรีราชา

สงครามโลกครั้งที่ 2

สมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 โรงเรียนคอนแวนต์ต่างๆ ของคณะภคินีเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร ต้อง หยุดทำการสอน คณะภคินีได้อพยพมาอยู่ในสถานที่แห่งนี้ และได้มีนักเรียนที่เคยศึกษาอยู่ในโรงเรียนคอนแวนต์จำนวนหนึ่งอพยพมาด้วย ชึ่งคณะภคินีก็ได้ทำการสอนรวมทั้งเด็กๆ ชาวศรีราชาด้วย เมื่อสงครามยุติลงท่านผู้ใหญ่เจ้าคณะแขวง จึงดำริจะตั้งโรงเรียนขึ้นเพื่ออบรมกุลธิดาของชาติในเขต อำเภอศรีราชาและบริเวณใกล้เคียง จึงได้ขออนุญาตจัดตั้งโรงเรียน เปิดทำการสอนเมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2494 มีอาคารเรือนไม้สองชั้น 1 หลัง และ อาคารชั้นเดียว 1 หลัง เปิดสอนวิชาสามัญตามหลักสูตรของกระทรวง ศึกษาธิการ ตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-4 มีครูสอนจำนวน 5 คน มีนักเรียนจำนวน 159 คน มีทั้ง นักเรียนประจำและไป-กลับ

 

การรับรองวิทยฐานะของโรงเรียน

 

พ.ศ. 2499 กระทรวงศึกษาธิการได้รับรองวิทยฐานะให้เทียบเท่ากับโรงเรียนของรัฐบาล และได้เปิดทำการสอนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

พ.ศ. 2504 เนื่องจากมีจำนวนนักเรียนเพิ่มขึ้นถึง 730 คน สถานที่คับแคบ ท่านอธิการิณีเจ้าคณะแขวงประเทศไทย คือ แมร์อันนาเดอ-เยซู ดำริที่จะขยับขยายให้นักเรียนได้รับความสะดวกสบาย จึงได้ซื้อที่ดินที่มีเนื้อที่กว้าง 27 ไร่เป็นที่ลาดเชิงเขาเป็นป่ารก ต้องทำการถางและปรับพื้นที่อันขรุขระเพื่อปลูกสร้างโรงเรียนใหม่ วางศิลาฤกษ์ เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2505 โดยท่านอธิบดีกรมวิสามัญศึกษา นายสนั่น สุมิตร มาเป็นประธานในพิธี สร้างอาคารเรียนเป็นตึกสองชั้น 2 หลัง และอาคารเรียนสี่ชั้น 1 หลัง สร้างเสร็จเมื่อวันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2506 เนื่องจากวันดังกล่าวเป็นวันฉลองนักบุญเปาโล ซึ่งเป็นองค์อุปถัมภ์ของคณะภคินีเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร เพื่อความเหมาะสมจึงได้ขออนุญาตเปลี่ยนชื่อใหม่จาก "วจนคาม" เป็น "เซนต์ปอลคอนแวนต์" เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2506 สืบมาจนกระทั่งปัจจุบัน