เอกลักษณ์และอัตลักษณ์

” เอกลักษณ์ “

BE ALL  TO ALL

 

” อัตลักษณ์ “

ซื่อตรง  เรียบง่าย  การงาน  รักเมตตา  รู้คุณ