ผู้แทนคณะลูกเสือไทยเดินทางไปยังประเทศสหรัฐอเมริกา

นางสาวอริศา กุราตี และ เด็กหญิงกรณษา สังขนิตย์ นักเรียนโรงเรียนเซนต์ปอลคอนแวนต์ เดินทางเข้าร่วมงานชุมนุมลูกเสือนานาชาติ ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา (National Scout Jamboree 2017)

บรรยากาศวันฉลองนักบุญมารีอา กอเรตตี

วันที่ 6 กรกฎาคมของทุกปีเป็นวันสมโภชนักบุญมารีอา กอเรตตี พรหมจารีและมรณสักขี ทางโรงเรียนจึงจัดมิสซาสมโภชวันฉลองนักบุญมารีอา กอแรตตี

กิจกรรมแห่เทียนพรรษา

โรงเรียนเซนต์ปอลคอนแวนต์ ร่วมสืบสานประเพณี แห่เทียนพรรษา ซึ่งโรงเรียนของเราจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีเพื่อปลูกฝังความเป็นไทยที่งดงามควบคู่กับความดี ให้กับ นักเรียนในทุกๆระดับชั้น

พิธีมอบเกียรติบัตรและรางวัลนักเรียน

พิธีมอบเกียรติบัตรและรางวัล แก่นักเรียน – เรียนดี – ประพฤติดี – น้ำใจดี – คะแนน O-Net , NT สูงสุด และ – ไม่สาย ไม่ลา ไม่ขาด ประจำปีการศึกษา 2559

พิธีน้อมวันทา อภิวาท ท่านอธิการิณี

พิธีน้อมวันทา อภิวาท ท่านอธิการิณี เซอร์มอนิกา ปรียารัตน์ ประทุมเทา และ เซอร์ซีริล สุนีรัตน์ เปลี่ยนบำรุง และ ปฐมนิเทศเปิดปีการศึกษา 2560

1 6 7 8