ข้อมูล G-Suite for Education สำหรับผู้ปกครองนักเรียนระดับปฐมวัย

เนื่องด้วยนโยบายของปีการศึกษา 2560 การศึกษาระดับปฐมวัยมีการริเริ่มการเก็บข้อมูลเพื่อติดตามพัฒนาการในด้านต่างๆของนักเรียน ตามความเหมาะสมโดยครูผู้สอนและครูประจำชั้นเป็นผู้เก็บรวบรวมข้อมูลดังกล่าว ซึ่งในใบรายงานผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน โรงเรียนเซนต์ปอลคอนแวนต์ ประจำปีการศึกษา 2560 ได้มีการส่งมอบบัญชี G-Suite for Education (หรือที่รู้จักในชื่อGoogle apps คลิกเพื่ออ่านข้อมูลเพิ่มเติม) และรหัสผ่านของนักเรียนแนบไปในเอกสารด้วย

ขั้นตอนการลงชื่อเข้าใช้เพื่อดูกิจกรรมภาคปฏิบัติของนักเรียน (PCversion)

 1. เข้าไปที่ drive.sp.ac.th
 2. ลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชีที่ได้รับและใส่รหัสผ่าน
 3. กดปุ่ม ถัดไป หรือ Next คลิกปุ่ม Accept หรือยอมรับเงื่อนไขการใช้งาน

   

 4. ระบบจะเข้าสู่หน้าต่างของ Google Drive ปิดหน้าต่างแนะนำ (ถ้าเป็นการเข้าใช้งานครั้งแรก)
 5. ไปที่เมนู Shared with me หรือ แชร์กับฉัน

   

 6. ให้เข้าไปในแฟ้มที่เป็นเลขประจำตัวของนักเรียน
 7. ข้อมูลกิจกรรมภาคปฏิบัติของนักเรียนจะถูกเก็บเอาไว้ที่นี่

ขั้นตอนการลงชื่อเข้าใช้เพื่อดูกิจกรรมภาคปฏิบัติของนักเรียน (Mobile version)

 1. เข้าไปที่ drive.sp.ac.th
 2. ลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชีที่ได้รับและใส่รหัสผ่าน

 3. กดปุ่มถัดไป หรือ Next จากนั้นกดปุ่ม Accept (ถ้ามี)

 4. ระบบจะเข้าสู่หน้าต่างของ Google Drive
 5. ไปที่เมนู Shared with me หรือ แชร์กับฉัน

 6. ให้เข้าไปในแฟ้มที่เป็นเลขประจำตัวของนักเรียน
 7. ข้อมูลกิจกรรมภาคปฏิบัติของนักเรียนจะถูกเก็บเอาไว้ที่นี่

อ่านข้อมูลเพิ่มเติม

สารคดีรูปภาพจากกิจกรรมนักพฤกษศาสตร์ รุ่นเยาว์ เรื่อง ข้าว
100 ปีธงไตรรงค์