วันแม่พระบังเกิด

พระสังฆราชซิลวีโอ สิริพงษ์ จรัสศรี และ เซอร์ซีริล เปลี่ยนบำรุง จิตตาธิการพลมารี  พร้อมด้วยคณะครูพลมารี  ร่วมสวดสายประคำและฉลองเปรสิเดียมในโอกาสฉลองแม่พระบังเกิด       

พิธีบูชาขอบพระคุณโอกาสฉลองแม่พระบังเกิด

พิธีบูชาขอบพระคุณโอกาสฉลองแม่พระบังเกิด โดย พระสังฆราชกิตติคุณ ลอเรนซ์ เทียนชัย สมานจิต เป็นประธานในพิธี และ คุณพ่อพงษ์ศักดิ์ แซ่เตียว

โครงการ Horse Young Writer Awards 2017 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

กลุ่มบริษัทนานมี ได้จัดโครงการประกวด HORSE Young Writer Awards 2017 ครั้งที่ ๑ หัวข้อ “สนุกคิด สนุกเขียน … รายวัน” ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรั ตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อกระตุ้นให้เด็กและเยาวชนไทยตระหนักและเห็นความสำคัญของ “การคิด” “การเขียน” และ “การสร้างสรรค์”

คนเก่งเซนต์ปอลฯ คว้ารางวัลจาก 19th ASIA PACIFIC DANCE COMPITITION 2017

เด็กหญิงวิลาสินี อนันสุทธิพจน์ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ตัวแทนเยาวชนไทย เข้าร่วมการแข่งขัน “เต้นบัลเล่ต์” 19th ASIA PACIFIC DANCE COMPITITION 2017 ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ คว้า 2 รางวัล

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 การแข่งขัน The Fantastic LOGO through ASEAN

การแข่งขัน The Fantastic LOGO through ASEAN ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ประเภททีม ผลปรากฏว่านักเรียนจากโรงเรียนเซนต์ปอลคอนแวนต์ ได้รับรองวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2

Ambassador สมาคมอาเซียนแห่งประเทศไทย – เมียนมา ประจำปี 2560

เด็กหญิง สิรชยาภรณ์ พลชัย นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ได้รับคัดเลือก เป็น Ambassador สมาคมอาเซียนแห่งประเทศไทย – เมียนมา ประจำปี 2560

กิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด ประจำปีการศึกษา 2560

กิจกรรม “สัปดาห์ห้องสมุด” ปีการศึกษา 2560 ในระหว่างวันจันทร์ที่ 21 กรกฎาคม – วันพุธที่ 23 สิงหาคม 2560 ด้วยเห็นว่าห้องสมุดเป็นสถานที่รวบรวมสรรพวิทยาการต่าง ๆ ซึ่งให้ความรู้แก่ ครู นักเรียน

1 4 5 6 7