รับสมัครนักเรียนเข้าใหม่ปีการศึกษา 2564

🔈ขั้นตอนการสมัคร
✅กรอกข้อมูลในแบบฟอร์มรับสมัครออนไลน์ https://forms.gle/BYitjS5qcoSq2QXu7

✅ส่งหลักฐานเอกสารการสมัครเรียนผ่านเมล์ register@sp.ac.th

✅นำเอกสารสมัครเรียนฉบับจริงมามอบให้ฝ่ายทะเบียนในวันสัมภาษณ์และมอบตัว

ติดตามข่าวสารผ่าน FB:โรงเรียนเซนต์ปอลคอนแวนต์ หรือ Line: SPCNEW
☎️038-311068,322268📳098-3050366

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self – Assessment Report : SAR) ปีการศึกษา2563
รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา(Self - Assessment Report : SAR)ปีการศึกษา2562