การฝึกซ้อม เพื่อเข้าร่วมการประกวดระเบียบแถว-การเดินสวนสนาม

การฝึกซ้อม เพื่อเข้าร่วมการประกวดระเบียบแถว-การเดินสวนสนาม
โดย กองเนตรนารีโรงเรียนเซนต์ปอลคอนแวนต์
13 มิถุนายน 2567พิธีไหว้ครู ปีการศึกษา2567
7 มิถุนายน 2567พิธีบูชาขอบพระคุณ โอกาสวันศุกร์ต้นเดือน และ สมโภชพระหฤทัยของพระเยซูเจ้า