กิจกรรมแบ่งปันเพื่อผู้รอโอกาส ในปีการศึกษา 2566

งานแพร่ธรรม ฝ่ายอภิบาลและแพร่ธรรม
โรงเรียนเซนต์ปอลคอนแวนต์
ได้จัดกิจกรรมแบ่งปันเพื่อผู้รอโอกาส ในปีการศึกษา 2566
เพื่อส่งเสริมและสร้างความตระหนักรู้ให้กับนักเรียน
ในการเป็นผู้ให้ และคิดถึงเพื่อนพี่น้องรอบข้าง
ที่ต้องการความช่วยเหลือในรูปแบบต่างๆ ทั้งสิ่งของและกำลังใจ
 
โดยมี ท่านอธิการิณีมอนิกา ประทุมเทา
คณะเซอร์ ผู้แทนคณะครู และผู้แทนนักเรียน
ร่วมในการส่งมอบสิ่งของ ปัจจัยและให้กำลังใจแก่ผู้ยากไร้ คนป่วย คนชรา ในสถานที่ต่างๆ
ในเดือนมกราคม – กุมภาพันธ์ 2567
 
เช่นเยี่ยมให้กำลังใจผู้สูงอายุและเด็กๆ
*เขตชุมชนสักการสถานสองคอน จ.มุกดาหาร
*ผู้สูงอายุ บ้านผู้สูงอายุ พรแดนสรวง จ. อำนาจเจริญ
*ผู้สูงอายุ และผู้ป่วยศูนย์อภิบาลผู้สูงอายุและเด็ก โรงพยาบาลเซนต์หลุยส์ ปทุมธานี
 
ซึ่งกิจกรรมนี้เป็นการส่งเสริมและสร้างคุณธรรมแก่นักเรียน
ในด้านเมตตาจิต การรู้จักแบ่งปันให้กับผู้อื่นในสังคม
ตามอัตลักษณ์ของโรงเรียน ในเรื่องรักเมตตา
และนักเรียนสามารถนำคุณธรรมนี้ปรับเป็นพื้นฐานในการดำเนินชีวิต
ของนักเรียนในสังคมได้อย่างดี
8 กุมภาพันธ์ 2567กิจกรรมวันตรุษจีน 春节2024 千龙万祥 共贺新春
25 มกราคม 2567 วจนพิธีกรรม ฉลองท่านนักบุญเปาโลกลับใจ (Conversion of Saint Paul)