ขอแสดงความยินดีกับคนเก่งของเรา เด็กหญิงธัญทิพย์ โรจนแพทย์

ขอแสดงความยินดีกับคนเก่งของเรา
เด็กหญิงธัญทิพย์ โรจนแพทย์
เข้าร่วมค่ายโอลิมปิกวิชาการ สวช. ภาคฤดูร้อน
ประจำปี พ.ศ. 2567 (NAT Olympic Summer Camp 2024)
 🎖️ได้รับเหรียญรางวัลเกียรติยศ​ และประกาศ​ณียบัตร​ผ่าน
การสอบคัดเลือกเป็นตัวแทนนักเรียน 150 คน เข้าค่าย 1
โอลิมปิกวิชาการ สวช. ภาคฤดูร้อน 18 -​ 22 เมษา​ยน 2567
 🎗️ได้รับเสื้อสามารถ​ สวช. ถ้วยรางวัลเกียรติยศ​
และประกาศ​ณียบัตร​สุดยอดตัวแทนนักเรียน 20 คน
รอบระดับประเทศ​เข้าค่าย 2 โอลิมปิกวิชาการ สวช.
ภาคฤดูร้อน 25 -​ 27 เมษา​ยน 2567 ที่จุฬาลงกรณ์​มหาวิทยาลัย​
 🏆ได้รับถ้วยรางวัลเกียรติยศ​ตัวแทนลำดับที่ 15
ในรอบสุดยอดตัวแทนประเทศ
 
 
 
เด็กหญิงพริมาภา กวินธีรภาพ วิชาภาษาไทย ได้ 100 คะแนนเต็ม National Test : NT 2566
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่ได้ศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย