ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่ได้ศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย

 

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่ได้ศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย
ด.ญ นิษฐกานต์ พงษ์นุกูล ชั้นG.8 การแข่งขันรายการ SINGHA-TSGU Junior Future Tour