ขอแสดงความยินดีกับ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 สายสหศิลป์ เข้าร่วมการแข่งขันออกแบบนวัตกรรมธุรกิจดิจิทัล

ขอแสดงความยินดีกับ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 สายสหศิลป์
เข้าร่วมการแข่งขันออกแบบนวัตกรรมธุรกิจดิจิทัล Innovation Experience
ในงาน “PRASARNMIT OPEN HOUSE 2024″ Students Exhibitions Show”
ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร(ฝ่ายมัธยม)
ได้รับเกียรติบัตรรางวัลชนะเลิศ และเงินรางวัล 5,000 บาท
ผู้เข้าร่วมแข่งขัน
1.นางสาวอมราวตี โพธิ์หมื่น
2. นางสาวณัฐริฎา สำเภาทอง
3. นางสาวอัญชิษฐา ยาอุไร
ครูผู้ฝึกซ้อม
คุณครูกนิษฐา ทารีทรง
 
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่ได้ศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย
ขอแสดงความยินดี กับ คุณครูผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อรับรางวัล "ผู้บริหาร ครู และเจ้าหน้าที่โรงเรียนเอกชนดีเด่น"ประจำปี 2567