ด.ญ นิษฐกานต์ พงษ์นุกูล ชั้นG.8 การแข่งขันรายการ SINGHA-TSGU Junior Future Tour

ด.ญ นิษฐกานต์ พงษ์นุกูล ชั้นG.8
เข้าร่วมการแข่งขันรายการ SINGHA-TSGU Junior Future Tour
ประเภท(รุ่น) A Girls เมื่อวันอาทิตย์ที่ 21 มกราคม

ณ สนาม Watermill Golf Club & Resort จ. นครนายก
ผลการแข่งขัน รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่ได้ศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย
🌟🎉โอกาสฉลองนักบุญเปาโลกลับใจ (25 มกราคม)🎉🌟