วันที่ 8 พฤษภาคม 2567ร่วมขอบคุณและแสดงความยินดี แด่ เซอร์แคลเลีย และ เซอร์ราฟาแอล

วันที่ 8 พฤษภาคม 2567
เซอร์มอนิกา ปรียารัตน์ ประทุมเทา ผู้อำนวยการโรงเรียน
พร้อมด้วยคณะครู ร่วมขอบคุณและแสดงความยินดี
แด่ เซอร์แคลเลีย วัลลิกา ศรจันทร์
และ เซอร์ราฟาแอล มณีนุช นาโควงค์
ในโอกาสรับหน้าที่ใหม่
ณ โรงเรียนในเครือคณะภคินีเซนต์ปอลเดอ ชาร์ตร
ด้วยความยินดียิ่ง
 
 
วันที่ 8 พฤษภาคม 2567 การประชุมคณะครูเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียน2567
8 พฤษภาคม 2567ต้อนรับ เซอร์วาเลนติน มุ่งหมาย เนื่องในโอกาสมาปฏิบัติหน้าที่